Inflacja w czerwcu 2019 wyniosła 2,6% – co ze stopami procentowymi NBP?

Z najnowszych danych ze źródeł GUS wynika, że w czerwcu 2019 roku inflacja wyniosła 2,6% w skali roku (czyli jest to wzrost cen w porównaniu ze stanem z czerwca 2018). Inflacja po długiej stagnacji rośnie więc coraz szybciej i coraz ciekawsze staje się pytanie, kiedy i w jaki sposób na ten fakt zacznie reagować Rada Polityki Pieniężnej ustalająca stopy procentowe.

W zasadzie można powiedzieć, że po latach wreszcie inflacja osiągnęła cel inflacyjny zakładany przez RPP. Cel ten wynosi 2,5% (+/- 1%). Z drugiej jednak strony wyraźnie zarysowuje się trend wzrostowy inflacji, a jej wzrost nie jest przypadkowy i wynika z kumulacji różnych czynników, które nagromadziły się przez ostatnie lata – jak ciągły wzrost popytu konsumpcyjnego, wynikającego z dynamicznego wzrostu płac i dużych transferów socjalnych, jak również podwyżek wynikających z elementów podażowych, np. wzrost cen energii oraz wzrost cen żywności będący wynikiem suszy i niskich plonów wielu warzyw i owoców.

Stopy procentowe NBP ustalane przez RPP nadal pozostają bez z mian i Rada konsekwentnie twierdzi, że w perspektywie najbliższych miesięcy nie zamierza ich zmieniać. Projekcje inflacyjne NBP mają pokazywać, że wzrost inflacji jest przejściowy i powinien wyhamowywać. Jak będzie naprawdę – zobaczymy, ale historia pokazuje, że tak jak dotąd ku zaskoczeniu ekonomistów inflacja pozostawała przez wiele lat niska, tak też może ich zaskoczyć w drugą stronę.

Inflacja na poziomie 2,6% to najwyższy wnik od 2012 roku. Podstawowe stopy procentowe NBP pozostają natomiast na poziomie 1,5%, realna stopa procentowa jest więc już poniżej -1%. Sytuacja ta staje się frustrująca dla posiadaczy oszczędności, którzy nadal nie mogą liczyć na szczodrą ofertę banków w zakresie lokat i kont oszczędnościowych. Z drugiej strony niskie stopy są korzystne dla kredytobiorców, gdyż stopy NBP wpływają na stopy rynkowe będące często punktem odniesienia dla oprocentowania kredytów. Problem w tym, że jeśli NBP spóźni się z reakcją i nadal nie będzie podnosić stóp procentowych, inflacja może wydostać się spod kontroli, a jednocześnie rynkowe stopy procentowe i tak pójdą w górę. Jak zachowa się RPP – pokażą najbliższe miesiące.